FFÔN: 029 21 679670
Change Language

Mae’n anodd deall pam bod cymaint o sefydliadau ariannol yn gwneud bywyd yn anodd i berchenogion busnes.

Mae benthycwyr yn fwy gofalus nag erioed.

Mae gan gwmnïau mawr delerau talu 90 diwrnod fel arfer.

Mae gan fanciau brosesau benthyg cymhleth, ac maent yn eich clymu wrth gytundebau ‘ffactoreiddio’ hirdymor nad oes eu hangen arnoch.

Yn Jardine Norton, gwyddom nad oes rhaid i bethau fod fel hyn.

Felly, edrychom ar y diwydiant yn ofalus gan ddefnyddio ein profiad helaeth ym maes cyllid i greu un adnodd a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i BBaChau.

Y System Hecsagon yw’r adnodd hwn. Swnio ychydig yn wahanol? Wel, mae hynny am fod ein proses ni yn wahanol i’r ffordd y mae cwmnïau eraill yn gwneud pethau.

Rhagor o wybodaeth