FFÔN: 029 21 679670
Change Language

Mewn gwirionedd, mae’n digwydd i bob busnes, ac mewn llawer o achosion mae’n golygu bod eich busnes yn tyfu.

Y gwir broblem sy’n wynebu BBaChau yw y gall eich opsiynau fod yn gyfyngedig pan fydd angen arian arnoch.

Dim ond y banciau sy’n elwa ar brosesau’r banciau. Ffurflenni cais hir. Contractau hirdymor nad oes eu heisiau. Ffioedd Cudd.

Yn y tymor hir, gall pob un o’r rhain gael effaith andwyol ar eich busnes.

A digon yw dweud nad oes gan fenthycwyr ‘diwrnod cyflog’ eraill eich lles pennaf mewn golwg.

Rydym yn credu bod ffordd well.

Felly rydym yn rhoi’r arian sydd ei angen ar eich busnes, pan fydd ei angen arno fwyaf. Rhowch yr anfonebau rydych am eu clirio i ni a byddwn yn talu hyd at 80% o’r balans ar unwaith i chi.

Dim ond yr anfonebau rydych am i ni eu talu y dylech eu hanfon. Dim ond pan fydd ein hangen arnoch y dylech ein defnyddio.

Mae’n syml. Mae’n gyflym. Ac mae wedi’i gynllunio er eich budd chi.

I fod yn glir – nid ein busnes yw rhoi benthyciadau na bod yn gynghorwyr busnes.

Rydym yn gwneud un peth, ac yn ei wneud yn dda iawn.

Rydym yn clirio eich anfonebau er mwyn rhoi hwb arian cyflym i chi pan fydd ei angen arnoch fwyaf. Dyna ni.

A allwn ni eich helpu?