FFÔN: 029 21 679670
Change Language

Proses Syml y Gallwch Ymddiried Ynddi

Dim ond unwaith y byddwn yn codi tâl arnoch. Does dim ffioedd cudd; dim gwaith papur cymhleth; a dim contractau hir. Dim ond yr arian sydd ei angen arnoch, pan fydd ei angen arnoch fwyaf.

Popeth ar eich Telerau Chi.

Efallai na fydd ein hangen ni arnoch drwy'r amser; efallai mai dim ond unwaith y bydd ein hangen ni arnoch. Mae hynny'n iawn – rydym yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion. Ond mae dros 90% o gwmnïau sy'n ein defnyddio unwaith yn penderfynu ein defnyddio eto.

Mwy o Siawns o Gael eich Cymeradwyo a Llai o Risg.

Fel prif gyllidwr yn hytrach na brocer, rydym yn rhydd i gytuno yn amlach – a dydyn ni ddim yn mynnu diogelwch, taliadau na warantau personol a allai beri risg i chi ac i'ch busnes.

Fees Commonly Charged in the Industry

Fees Industry Jardine Norton
Discount Charge Yes Yes
Set-up Charge Yes No
Deal Charge Yes No
Funding Charge Yes No
Factoring Service Fee Yes No
Audit Fee Yes No
Credit Control Fee Yes No
Legal Fee Yes No
Non-Facilitation Fee Yes No
Renegotiation Fee Yes No
Re-Invoice/Re-Factoring Charge Yes No
Commitment Fee Yes No
Telegraphic Transfer/CHAPS Fee Yes No
Credit Note Fee Yes No
Manual Input Fee Yes No
Limited Applications Fee Yes No
Deviation Fee Yes No
Review Fee Yes No
Facility Extension Charge Yes No
Termination Fee Yes No

Gallwch fod yn hollol sicr, dim ond ychydig gamau cyflym i ffwrdd ydych chi o gael gafael ar eich cyfalaf...